نمونه تعمیرات

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) ال جی(LG) مدل 42LS4600 با ایراد آب خوردگی و ایجاد نوار پهن عمودی (خطوط عمودی) بر روی صفحه نمایش(...

تعمیر تلویزیون ال سی دی(LCD) ال جی(LG) مدل 32CS4600-TA با ایراد ایجاد خطوط عمودی بر روی صفحه نمایش(پنل) تلویزیون ال جی در مرک...

تعمیر تلویزیون ال سی دی(LCD) سامسونگ مدل LA46D585K7M با ایراد خطوط عمودی پهن در مرکز تعمیر پنل(پرشین پنل) انجام شد.تلویزیون ا...

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) ایکس ویژن مدل LE-32KD30 با ایراد و عدم نمایش تصویر و ایجاد خطوط عمودی بر روی صفحه نمایش(پنل) در ...

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) ال جی با ایراد آب خوردگی و ایجاد خطوط عمودی بر روی صفحه نمایش(پنل) در مرکز تعمیر پنل(پرشین پنل) ...

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) ال جی مدل 42LV34000 با ایراد ایجاد خطوط عمودی بر روی صفحه نمایش(پنل) در مرکز تعمیر پنل(پرشین پنل...

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) سامسونگ مدل UA40D5550PM با ایراد تصویر پنل (صفحه نمایش) در مرکز تعمیر پنل(پرشین پنل) انجام شد. ت...

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) ال جی مدل 42LX330C با ایراد عدم تصویر در مرکز تعمیر پنل(پرشین پنل) انجام شد. تلویزیون ال ای دی(L...

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) اسنوا مدل 42A310BLD با ایراد آب خوردگی و عدم نمایش تصویر (تصویر mute) در مرکز تعمیر پنل(پرشین پن...

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) سامسونگ مدل UA40D5950RM با ایراد تصویر پنل (صفحه نمایش) در مرکز تعمیر پنل(پرشین پنل) انجام شد. ت...

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) سامسونگ مدل LA40A450C1 با ایراد خطوط عمودی بر روی تصویر (صفحه نمایش) در مرکز تعمیر پنل(پرشین پنل...

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) سامسونگ مدل LA40A450C1 با ایراد در روشنایی تصویر در مرکز تعمیر پنل(پرشین پنل) انجام شد.تلویزیون ...

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) مارشال با ایراد آب خوردگی و ایجاد خطوط بر روی صفحه نمایش(پنل) در مرکز تعمیر پنل(پرشین پنل) انجام...

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) جی پلاس مدل 50MU724S با ایراد پنل (صحفه نمایش) و اشکال در تصویر در مرکز تعمیر پنل(پرشین پنل) انج...

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) ال جی مدل 42LW57000 با ایراد آب خوردگی و ایجاد خطوط بر روی صفحه نمایش(پنل) در مرکز تعمیر پنل(پرش...

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) سامسونگ مدل UA58TU7000U با ایراد خط افقی بر روی پنل(صفحه نمایش) در مرکز تعمیر پنل(پرشین پنل) انج...

تلویزیون ال سی دی(LCD) سامسونگ مدل LA40A680M1R با ایراد خطوط روی صفحه و عدم نمایش تصویر در مرکز تعمیر پنل(پرشین پنل) تعمیر شد...

تعمیر تلویزیون ال ای دی(LED) اسکای ورث (SKYWORTH) مدل 50SUC9300 با ایراد خطوط تصویر و عدم نمایش در مرکز تعمیر پنل(پرشین پنل) ...

تعمیر تلویزیون ال سی دی(LCD) سامسونگ مدل LA40B670A5R با ایراد آب خوردگی در مرکز تعمیر پنل(پرشین پنل) انجام شد. تلویزیون ال سی...